jueves, 25 de marzo de 2010

Dismifísics comparteix inquietuds de la via pública amb la Policia Municipal

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=4071


La iniciativa s’ha emmarcat en la formació que regularment rep el cos de seguretat. Dismifísics ha destacat la bona sintonia aconseguida, l’intercanvi d’informació i el treball conjunt. Alerten, però, que cal millorar la senyalització
Durant sis sessions, agents de la Policia Municipal i membres de Dismifísics han intercanviat coneixements i experiències sobre la situació del col·lectiu de persones amb discapacitat i la problemàtica amb què es troben a la via pública. La iniciativa s’ha emmarcat en la formació que regularment rep el cos de seguretat.

Habitualment posa al dia temes penals, administratius o pràctiques de tir. Aquest any, a més, han decidit afegir aquesta nova vessant per conèixer d’aprop els problemes més habituals de les persones amb mobilitat reduïda, com són l’aparcament en places reservades o l’obstaculització de pas en les zones habilitades.

El curs ha servit als policies per posar al dia els seus coneixements sobre la normativa que afecta el col·lectiu i per reclamar la seva atenció per la perillositat a la qual es veu exposat. Dismifísics ha destacat la bona sintonia aconseguida, l’intercanvi d’informació i el treball conjunt. De totes maneres, han alertat que calen millores en la senyalització existent. Així, segons Salvador Torres, president de Dismifísics: “S’han aclarit diferents punts. Donem gràcies a aquesta campanya. Sortim molt satisfets perquè hem treballat conjuntament.”

Des de la Policia Municipal, la valoració ha estat també positiva però han destacat que aquesta formació s’hauria d’extendre a tota la ciutadania. Per a Serafín Moyano, sergent de la Policia Municipal: “Que no s’acabi amb la policia. Cal fer una formació conjunta de Dismifísics, Policia, la Taula de la Discapacitat i treballar tot el tema a nivell de tota la població per conscienciar tothom perquè això no és un problema de la policia ni de control, és un problema del ciutadà, que s’ha de conscienciar i ha de saber què s’ha de fer i què no i entre tots s’ha de fer”.

Dismifísics, l’Ajuntament de Terrassa i la Policia Municipal són els responsables d’aquesta iniciativa sense precedents.

viernes, 19 de marzo de 2010

l’Informe sobre els Drets Humans de les persones amb discapacitat

Un dels grans fracassos de la política espanyola d’atenció
a les persones amb discapacitat el trobem en l’accessibilitat.
Aquesta és una de les conclusions de
l’Informe sobre els Drets Humans de les persones amb discapacitat,
elaborat pel Comitè Espanyol de Representants
de Persones amb Discapacitat (CERMI). El document,
que pretén donar a conèixer les vulneracions que presenta
el sector amb la voluntat d’eliminar-les, va més
enllà i parla de prejudicis socials que fan que es vulnerin
molts drets de les persones amb discapacitat.
Sobre l’accessibilitat, l’informe posa de manifest que
són nombrosos els edificis que incompleixen la normativa
i que molts d’ells pertanyen a la mateixa administració;
i que a les comunitats autònomes en molts casos
ni tan sols tenen actualitzat el concepte de discapacitat
o inclosos els criteris de disseny per a tothom.
Pel que fa a aquest concepte, el document proposa
que s’actualitzi, ja que l’actual “va encaminat a que es
mantinguin les barreres que impedeixen el desenvolupament
de determinats drets. Així mateix, reclamen la
incorporació sistemàtica del factor discapacitat o de mòduls
específics a l’Enquesta de Població Activa (EPA),
l’Enquesta de llars o de la salut i d’altres de similars.
L’informe també recull contradiccions normatives
que vulneren els drets de les persones amb discapacitat.
Per exemple, el Codi Penal parla d’un possible avortament
si el fetus té “greus tares físiques o psíquiques”,
fet que demostra que la vida d’una persona amb discapacitat
és menys valuosa que la d’una sense. Per aquest
motiu, conclou que “la legislació és clarament discriminatòria
per no respectar el dret a la vida” i exigeix
una rectificació a la llei de l’avortament que s’està elaborant.
Pel que fa al dret a la família, el CERMI considera que
la Llei de Dependència estableix recursos importants
per desenvolupar aquest dret però, en canvi, no permet
a l’usuari escollir el suport que més s’adeqüi a la seva situació
ni estén els ajuts de l’assistent personal a totes
les persones amb discapacitat, ni considera l’oci com a
part fonamental del desenvolupament de la persona.
Lamenta, a més, que hi hagi comunitats autònomes que
hagin deixat fora del sistema d’ajuts als nens menors de
16 anys amb discapacitat severa per considerar-los responsabilitat
dels pares.
En l’àmbit penal, el document també qüestiona els
internaments forçosos de les persones amb malaltia
mental, ja que “en moltes ocasions no són escoltats i
se’ls aplica procediments penals sense diagnosticar la
seva malaltia, provocant-los danys irreparables”. Tampoc
deixa de banda que l’ordenament jurídic “permet
l’esterilització de persones amb discapacitat incapacitades
judicialment sense el seu consentiment”. També
lamenta que, per exemple, el Reglament del Notariat
qualifiqui com incapaces totes les persones amb discapacitat,
amb l’excepció quan aquesta és física. També hi
ha una falta de previsió en l’exercici de la funció del
jurat als tribunals populars, l’escassetat de recursos accessibles
per a persones amb discapacitat sensorial o la
multitud de barreres arquitectòniques a les dependències
judicials.
L’informe sobre els Drets Humans de les persones
amb discapacitat, però, també recull aspectes positius,
com que “molts dels casos relatats s’han solucionat o
estan en vies de fer-ho abans d’emprendre accions administratives
o judicials, fet que reflecteix que les discriminacions
són en moltes ocasions fruit del
desconeixement i dels prejudicis socials”. Un exemple
és que ja s’estan desenvolupant experiències positives
als recursos culturals, com visites específiques a alguns
museus o la utilització d’audioguies o signeguies. Però
insisteix en que és totalment imprescindible l’impuls i
desenvolupament de campanyes de sensibilització i
programes educatius que arribin a tots els segments de
la societat.
El document del CERMI fa algues propostes, com l’adaptació
dels prospectes dels medicaments mitjançant
la inclusió dels textos a una pàgina web, el disseny
d’autobusos condicionats per a persones amb discapacitat
física o la incorporació d’accessibilitat a les pàgines
d’Internet.