miércoles, 13 de julio de 2011

Dismifísics i l'Ajuntament de Terrassa signen un conveni per enfortir la seva relació

http://www.terrassadigital.cat/detall_actualitat/?id=8555
Dismifísics i l'Ajuntament de Terrassa signen un conveni per enfortir la seva relació
Dismifísics esdevé així entitat col·laboradora en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa als edificis d’habitatges existents
Un conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i l’associació Dismifísics enforteix la relació que ja mantenien en matèria d’assessorament sobre l’accessibilitat i senta les bases per continuar treballant. L’han signat aquest dimemecres l’alcalde, Pere Navarro, i el seu president, Joan Vila.

Dismifísics esdevé així entitat col·laboradora sense ànim de lucre en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa als edificis d’habitatges existents.
El conveni té una durada indefinida i contempla la creació d’un grup de treball permanent per avaluar el grau de seguiment i de desenvolupament dels objectius. Totes dues parts coincideixen que, més enllà de la seva tasca, el més important és la tasca de conscienciació de la societat.

Joan Vila, president Dismifísics, ha explicat que: “per nosaltres és un orgull haver treballat i seguirem treballant. El que hem fet és fer palès el que estàvem fent però que és una cosa que és de continuïtat i de reconeixement.”

Segons Pere Navarro, alcalde de Terrassa: “des de l’ajuntament, quan es fa el disseny dels espais públics, dels equipaments i, fins i tot, de la programació de les activitats, ho fem amb caràcter general per a tota la població i, amb els anys, poc a poc, ens hem adonat que tota aquesta població que nosaltres enteníem, no era tota la població. Era una part, majoritària, però era una part de la població i la voluntat que tenim i que volem fer és fer les actuacions municipals per tothom.”

Per a Dimifísics, el document estableix que presti el seu assessorament a l’Ajuntament, donant a conèixer les problemàtiques detectades i proposant possibles actuacions. Per la seva banda, l’Ajuntament es compromet que recollir les aportacions de Dismifísics i canalitzar les seves propostes.

L’Ajuntament signa un conveni amb Dismifísics

Ajuntament

13/07/2011

L’objectiu és millorar l’accessibilitat a la ciutat.L’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, i el president de Dismifísics, Joan Vila, han signat el 13 de juliol un conveni entre el consistori i l’entitat pel qual aquesta associació esdevé entitat col•laboradora sense ànim de lucre en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa a millora de l’accessibilitat als edificis d’habitatges existents.

El conveni recull el compromís per part de Dismifísics de prestar el seu assessorament a l’Ajuntament de Terrassa en relació amb l’accessibilitat universal, proposant i suggerint possibles actuacions, i posant en coneixement del consistori les problemàtiques detectades, específicament en relació amb la problemàtica dels habitatges amb accessos no adaptats. L’entitat es compromet també a aportar suggeriments i propostes de millora en general en relació amb els aspectes relatius a l’accessibilitat universal en l’àmbit de les noves actuacions a desenvolupar a l’espai públic de la ciutat i als nous equipaments i dotacions municipals.

Per la seva banda, l’Ajuntament de Terrassa es compromet a recollir les aportacions, suggeriments i el resultat de la informació aportats per part de Dismifísics en relació amb els diferents aspectes que configuren el marc de col•laboració establert, i de canalitzar adequadament les mateixes. El consistori considera especialment valuós el paper que Dismifísics pot jugar en la millora de l’accessibilitat en edificis ja construïts, no només per l’assessorament sobre les mesures a adoptar sinó també perquè l’entitat pot fer tasques de mediació i sensibilització amb les comunitats de propietaris.

El conveni, que té una durada indefinida, contempla la creació d’un grup de treball permanent format per dos representants designats per part de l’Ajuntament de Terrassa i dos representants de l’entitat, per tal d’avaluar el grau de seguiment i desenvolupament dels objectius definits al conveni.

Dismifísics és una entitat constituïda per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Des de la seva creació s’ha significat per la seva presència activa en els diferents àmbits de debat i de plantejament de noves mesures per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, especialment pel que fa a la supressió de les barreres arquitectòniques. L’entitat forma part de la Taula de la Discapacitat de Terrassa.

viernes, 8 de julio de 2011

La Inspección Técnica de Edificios incluirá la evaluación de la accesibilidad

La Inspección Técnica de Edificios incluirá la evaluación de la accesibilidad
07/07/2011

La inspección técnica de edificios, que a partir de ahora será obligatoria para edificios con una antigüedad superior a 50 años siempre que estén situados en municipios de más de 25.000 habitantes, incluirá la evaluación de la adecuación de estos inmuebles a las condiciones legalmente exigibles de accesibilidad.Así lo establece el Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado, que entre otras materias contiene medidas de impulso a la rehabilitación.

Con esta disposición normativa, las inspecciones técnicas de edificios adquieren obligatoriedad para todo el territorio del Estado y por primera vez se establece con carácter general la necesidad de evaluar las condiciones de accesibilidad de los inmuebles y edificaciones.

Además de evaluar, las inspecciones deberán determinar las obras y trabajos de conservación que se requieran para mantener los inmuebles en el estado legalmente exigible, y el tiempo señalado al efecto.

Esta medida, planteada por el CERMI al Gobierno, supone un avance para el objetivo de la accesibilidad universal ya que el parque de edificios más antiguo, que es el que presenta más barreras y obstáculos, deberá ser inspeccionado y contar con propuestas de actuación para adecuarse a la normativa exigible.

martes, 5 de julio de 2011

TERRASSA SE QUEDA SIN REHABILITACIÓN

TERRASSA SE QUEDA SIN REHABILITACIÓN

Dada la situación actual de la crisis económica, el Servicio de Rehabilitación del Hospital Universitari Mútua de Terrassa se ha planteado para un expediente de regulación de empleo (ERE) del 97.3% del personal sanitario, 71 personas incluyendo médicos, fisioterapeutas, terapeutas ocupaciones, auxiliares, administrativos y logopedas. Esto implicaría el desmantelamiento de nuestro servicio y dejar de atender a una población aproximada de 400.000 personas incluyendo los municipios de Terrassa-Sant Quirze, Sant Cugat-Valldoreix, Les Planes, La Floresta, Rubí, Mirasol y Viladecavalls. Con el agravante de que para ciertas patologías, la mayoría de ellas neurológicas y muy graves, este número supera el millón de habitantes.
Anualmente tratamos en nuestro servicio a más de 32.000 personas y realizamos alrededor de 250.000 tratamientos al año. A partir de ahora, ¿quién dará respuesta a toda esta población?. Se trata de enfermedades tan invalidantes como la parálisis cerebral infantil, esclerosis múltiple, infarto cerebral, lesión medular, traumatismo craneal, tumores neurológicos, cardiopatías, politraumatismos y enfermedades degenerativas y reumáticas del aparato locomotor que merman la calidad de vida del paciente y su familia.
Ante esta situación, queremos que estéis informados de los riesgos inminentes que corremos si no nos mobilizamos y asumimos que, si cierran la rehabilitación de Terrassa, nuestro niños, nuestros ancianos, y quizá nuestros nietos, perderán la mejora en la calidad de vida que este servicio puede ofrecerles.