lunes, 14 de noviembre de 2011

Fem que el comerç a Terrassa sigui per a tothom

Dismifísics, “prou barreres” és una entitat constituïda per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Des de la seva creació s’ha significat per la seva presència activa en els diferents àmbits de debat i de plantejament de noves mesures per la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, especialment pel que fa a la supressió de les barreres arquitectòniques. L’entitat forma part de la Taula de la Discapacitat de Terrassa.
13 de julio de 2011terrassadigital.

Una Terrassa amb capital social, on generem polítiques de cohesió i inclusió social, perquè tothom pugui gaudir dels mateixos drets, benestar i qualitat de vida, amb noves solidaritats.


Accessibilitat Universal
Condició que han de complir entorns, processos, béns, productes i serveis, per a ser comprensibles, utilitzables i practicables per a totes les persones en condicions de seguretat i comoditat i de la manera més autònoma i natural possible.
España. Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Per fer del teu comerç un comerç per a tothom, on les persones amb discapacitat també puguen comprar, només cal tenir en compta algunes pautes.
Les persones amb discapacitat som autònomes en molts aspectes, no dubtis de les nostres capacitats ni atribueixis tot allò que ens passa a la nostra discapacitat.
Utilitza el llenguatge habitual d’una forma natural. “Ens veiem dema” adreçat a una persona cega no deixa de ser una expressió col·loquial que ningú es prendrà malament. Dirigeix-te sempre a nosaltres encara que porten
un\a acompanyant, la persona amb discapacitat és qui està comprant i amb qui cal establi el diàleg, en son perfectament capaços \ces.

L'accessibilitat es converteix en un factor indispensable per a la igualtat d'oportunitats i en un criteri bàsic en la gestió de l'acció pública i per això es fan prioritaris tant l'anàlisi com la disposició dels mitjans necessaris per complir amb els principis que inspiren la Llei d'Igualtat d'Oportunitats, no Discriminació i Accessibilitat Universal i les seves normes de desenvolupament”.

Estrategia Española sobre Discapacidad 2012-2020‏

Dismifísics i l’Ajuntament de Terrassa signen un conveni per enfortir la seva relació. Dismifísics esdevé així entitat col-laboradora en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa als edificis d’habitatges existents. Un conveni entre l’Ajuntament de Terrassa i l’associació Dismifísics enforteix la relació que ja mantenien en matèria d’assessorament sobre l’accessibilitat i senta
les bases per continuar treballant.

terrassadigital. 13 de julio de 2011

Ara és necessari que les persones amb discapacitat puguin per fi tenir els mateixos drets i igualtat d’oportunitats que la resta de les persones que integren la societat, sense sofrir cap tipus d barreres discriminatòries, sigui per acció o per omissió.

DISMIFISICS, “prou barreres”

No hay comentarios:

Publicar un comentario