martes, 30 de agosto de 2011

"Volem assolir una Terrassa inclusiva on totes les persones tinguem els mateixos drets"

terrassadigital: actualitat, tele, ràdio i cinema

Joan Vila, president de Dismifísics29.08.2011
"Volem assolir una Terrassa inclusiva on totes les persones tinguem els mateixos drets"
El president de Dismifísics, Joan Vila, i l’alcalde de Terrassa, Pere Navarro, van signar el passat mes de juliol un conveni entre l’entitat i el consistori pel qual l’associació esdevé entitat col·laboradora sense ànim de lucre en les funcions d’assessorament general, sensibilització i mediació en matèria d’accessibilitat universal, sobretot pel que fa a la millora de l’accessibilitat als edificis d’habitatges existents. Dismifísics és una entitat constituïda per a la defensa dels drets de les persones amb discapacitat. Des de la seva creació s’ha significat per la seva presència activa en els diferents àmbits de debat i de plantejament de noves mesures per a la millora de les condicions de vida de les persones amb discapacitat, especialment pel que fa a la supressió de les barreres arquitectòniques.


- De quina manera pot contribuir a millorar l’accessibilitat a la ciutat el conveni que Dismifísics ha signat amb l’Ajuntament de Terrassa?
Amb la participació de les persones afectades, tècnics i polítics en els processos de supressió de barreres o adaptacions sempre obtindrem els resultats més adequats a les necessitats de les persones.

- Quina és la problemàtica més important amb la que ens trobem a Terrassa pel que fa a barreres arquitectòniques?
Els accessos als edificis privats i a alguns de públics: comerços, entitats... També les voreres en mal estat i sense la rampa en el pas de vianants.

- Quin paper juga la vostra entitat quan s’ha de millorar l’accessibilitat en edificis ja construïts, sobretot pel que fa a possibles tasques de mediació i sensibilització amb les comunitats de propietaris?
Donant suport a les persones perjudicades i conscienciant a tots els col·lectius que l’accessibilitat és un bé per a tothom, junts hem de trobar la millor solució per a gaudir de la màxima autonomia personal i d’una òptima qualitat de vida.

- Quins seran els primers suggeriments i propostes de millora que fareu arribar a l’Ajuntament en relació amb l’accessibilitat a l’espai públic de la ciutat i als nous equipaments i dotacions municipals?
Hem de tenir clar el camí que volem fer i com ho volem fer. Seguirem col·laborant amb els diferents departaments de l‘Ajuntament i amb la comissió d`accessibilitat de la Taula de la Discapacitat. La nostra participació ja ha generat canvis substancials en l’accessibilitat i adaptacions en la ciutat, però volem ser més concrets i resolutius per assolir una Terrassa inclusiva en que totes les persones tinguem els mateixos drets.

- Quan neix Dismifísics, qui crea l’associació i quantes persones en formen part actualment?
En el 2002 es va crear l’associació, actualment la formem un centenar de persones que exercim activament els nostres drets per generar les condicions necessàries d’integració.

- La vostra entitat forma part de la Taula de la Discapacitat de Terrassa. Quina és la funció d’aquest organisme i quines actuacions porta a terme?
La Taula de la Discapacitat, com a espai de coordinació i participació, afavoreix un diàleg estable i de cooperació entre les 34 entitats i serveis que coneixem la realitat específica de les persones amb discapacitat de la ciutat i l’Ajuntament de Terrassa.

- La societat en general, i la terrassenca en particular, és conscient de les necessitats del vostre col·lectiu?
Moltes vegades no sabem com actuar o donar el tracte adequat a la persona amb discapacitat i no ens posem a la seva pell, tampoc posem les condicions adients perquè la societat sigui integradora, la pedagogia i la conscienciació són claus per a la plena integració.

- Què podem fer tots i totes per millorar l’accessibilitat de les persones amb mobilitat reduïda?
Seguir prioritzant l’adaptació de la ciutat a las necessitats de les persones

No hay comentarios:

Publicar un comentario