miércoles, 22 de abril de 2009

Una comissió vetllarà per la millora de l'accessibilitat

S'acaba de fer un pas més per millora la qualitat de vida de les persones amb discapacitats. L'Ajuntament ha creat una nova comissió de treball per recollir aportacions i suggeriments. La formen tècnics municipals i representants d’associacions vinculades amb les diferents discapacitats (DISMIFISICS, coord CAPAÇ, Once, AVAN, Apèsote i Apup, a més de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa (FAVT). Per part de l'Ajuntament, es compta amb tècnics dels serveis de Mobilitat, Manteniment Urbà, Obres i Projectes i Serveis Socials. Els principals objectius són millorar la posada en marxa de nous projectes d’obra pública i espais urbans, i vetllar per la consecució de l’accessibilitat universal. Les entitats estan vinculades a la Taula de la Discapacitat. La creació de la comissió suposarà un avenç en l’abordatge global de la intervenció pública, ja que integra la experiència diària de la persona discapacitada per tal de recollir aportacions i suggeriments d’aquests en aspectes d’accessibilitat i mobilitat de la ciutat.La primera reunió de la comissió, celebrada recentment, va suposar la primera trobada dels tècnics municipals amb els representants de les entitats, i va servir per presentar els projectes de millora de l’espai urbà i els Projectes i Obres previstos per aquest any 2009, on la supressió de barreres arquitectòniques tenen una gran significació. Per part de les associacions es van exposar els punts de vista en relació a mobilitat i espais públics i es va suggerir, entre d’altres aspectes, que no només es contemplin els espais, sinó també els accessos a aquests.

No hay comentarios:

Publicar un comentario